sep 162014
 

Kalendermøde
Sognerådet holdt kalendermøde med foreningerne den 4. september 2014. Det var et godt møde, der har ført til en stor opdatering af Sognekalenderen. Kalenderen kan/vil i fremtiden i langt højere grad afspejle alle foreningers og institutioners planlagte aktiviteter. Det vil kunne gennemføres ved, at foreningerne af Sognerådet får adgang til en Google-kalender på Internettet, der linker til Sognekalenderen, og som de kan oprette poster med deres planlagte aktiviteter i; de vil derefter automatisk dukke op i Sognekalenderen. Menighedsrådet og Den Nye Friskole tilsluttede sig sig denne fremgangsmåde på mødet, og Sognerådet har derefter oprettet de respektive kalendere.
Sognerådet vil dog også afholde kalendermøder med foreningerne i fremtiden for at give alle mulighed for at koordinere aktiviteterne (og bagefter få lagt dem i Sognekalenderen).
Aktiviteter til Sognekalenderen kan også sendes pr. email til Jørgen Nissen: jbnissen[@]bbsyd.dk – (husk at undlade parenteserne i emailadressen, de skal blot forhindre at emailadressen bliver “høstet” af spam-robotter).

For sognerådet

Jørgen Nissen