Kategorier
Ikke kategoriseret

Formandsmøde 7. maj 15

Torsdag den 7. maj fandt formandsmødet sted  i VUIF’s klubhus. Det er et fællesmøde, hvor formændene for alle sognets foreninger mødes med det af dem valgte Sogneråd. Mødets formål er at gøre status over det forløbne års aktiviteter i sognet og lægge planer for det næste år, samt at vælge eller genvælge medlemmer af Sognerådet. Det er også et møde, hvor formændene kan komme med ideer og forslag til emner eller tiltag, som Sognerådet skal bekæftige sig med.

Der blev i år blandt meget andet drøftet og vedtaget forslag til nye vedtægter for Sognerådet selv, og det betyder, at Rådet har fået nyt navn og i fremtiden vil hedde Vilstrup Sogns Lokalråd. De nye Lokalrådsmedlemmer Hanne Winther og Jørgen Nissen var på valg. Begge blev genvalgt.

Formandsmødet havde også en debat om, hvorvidt Sognekalenderen på Sognets hjemmeside skal videreføres. Den er blandt andet blevet oprettet for at sognets foreninger kan bruge den, når de planlægger, så man undgår arrangementer fra flere foreninger på samme dag. Der var på mødet enighed om at kalenderen er en god idé, og at det vil være fint, hvis alle foreningers arrangementer bliver lagt i den. Foreningerne i sognet har mulighed for at få deres arrangementer i fælles-kalenderen ved henvendelse til Jørgen Nissen fra Lokalrådet. Allerede under formandsmødet blev der lavet aftaler med Tidens Kvinder, Friskolens Støtteforening og børnehavens bestyrelse om adgang, og Menighedsrådets repræsentant fik lagt flere poster i kalenderen. Dermed har næsten alle sognets foreninger fået mulighed for at lægge deres aktiviteter, så de ikke falder sammen med andres, og samtidig er det muligt på kalendersiden at se langt det meste af, hvad der rører sig i foreningslivet. Lokalrådet foreslår, at foreningerne lægger aktiviteter i kalenderen mindst to gange årligt – eller løbende, hvis det er nemmere at styre.

Skriv et svar