Page 1 - Sognenyt4_20
P. 1

S
   Sognenytognenyt                                  og e yt


                                             www.vilstrup-sogn.dk


                               w
   Nr. 4 April 2020 - 24. årgangr. 3 Februar 2020 - 24. årgang www.vilstrup-sogn.dkww.vilstrup-sogn.dk
   N                                     r.   pril     . rg ng
                                        www.vilstrup-sogn.dk
   1   2   3   4   5   6