Lokalhistorisk Forening

 

Vilstrup Sogns Lokalhistoriske Forening

Vilstrup Sogns Lokalhistoriske Forening er stiftet i april 1982 og driver et lokalhistorisk arkiv for Vilstrup Sogn d.v.s. Kelstrup, Nr. Vilstrup, Grødebøl, Kestrup og Sdr. Vilstrup.

Lokalhistorie er interessant, idet man hermed kan følge den udvikling der er sket i sognet i tidligere tider og op til vor tid. Men vi skal begynde med, hvad der er og hvad der ligger i vore gemmer fra vore forfædre og -mødre, men også tage med, hvad vi selv foretager os. For om nogle år er vores hverdag også fortid. Så aflever relevante ting som papirer og billeder til arkivet, så opbevarer og registrerer vi det til dem, der er interesseret i historie(r) fra sognet og til vore efterkommere. Hvis I rydder op efter dødsfald i familien, eller I bygger om, så sorter lige, inden der bliver smidt noget ud, og aflever det, der kunne være relevant at bevare for eftertiden, hos os. Arkivet samler alt hvad, der findes af skriftlige kilder og billeder af personer. Det er ret vigtigt, at vi får personernes navne med, hvis I ved dem. Vi vil gerne kopiere billeder og lign., så I kan beholde originalen.

Begivenheder i sognet såsom sportsarrangementer og andre festligheder, meget gerne med angivelse af tid, sted og personernes navne, landskaber og ejendomme, tegninger, gamle kort, ejendomspapirer, dagbøger, livsbeskrivelser, beretninger om personer, historier om sognet, foreningsarkiver, protokoller fra foreninger, virksomheder og andre emner, men ikke for store ting, dem kan vi eventuelt fotografere, så de kan bevares på den måde. Alt dette kan I aflevere til foreningens arkiv eller kontaktpersoner. Både slægtsforskere og historikere kan bruge alt, hvad vi samler sammen. Det er ikke til at sige, hvad der er interessant om halvtreds eller hundrede år.

Foreningen mangler medlemmer og frivillige til arbejdet. Vil du være medlem eller hjælper, kontakt en af bestyrelsens medlemmer. Medlemskontingent er 150,00 kr. pr. husstand for et år. Bliv medlem og støt arbejdet.
Fra og med 1. august 2015 er arkivet åbent hver torsdag fra kl. 14.00 til kl. 16.30.
Der er lukket i juli måned.
Arkivets folkeregisteradresse er efter flytningen fra Vilstrup Skole i august 2014:  Vilstrup Bysving 22A, 6100 Haderslev. Arkivet har ingen postadresse eller postkasse.
Lokalhistorisk f
orening kan kontaktes på E-mail: vilstruplokalhistoriske@gmail.com eller ved henvendelse til bestyrelsen.

Bestyrelse / kontaktpersoner:

Jørgen Nissen, formand – Ravnsgård, Vilstrup Vestermark 15A – 74582680
Peter Jessen,  – Nr. Vilstrup Bygade 12 – 74582148
Jytte Rasmussen – Vilstrup Bysving 37 – 74582605
Jørgen P. Sørensen – Godthåbsvej 19 – 74520797
Alice Ringer – Varbergvej 1, 2. sal, lejl. 28 – 74523155
Geert Olesen – Kelstrupvej 31 – 74583006
__________

Siden den sidste opdatering (se længere nede på siden) har foreningen afholdt et bestyrelsesmøde og sin årlige generalforsamling. Denne blev afholdt den 3. februar kl. 19.30 i forsamlingshuset med godt 30 fremmødte.
På generalforsamlingen aflagde formand Peter Jessen beretning om årets aktiviteter og kasserer Alice Ringer forelagde foreningens regnskab til godkendelse. Både beretning og regnskab blev godkendt af forsamlingen. Der var efterfølgende valg til bestyrelsen, hvor de bestyrelsesmedlemmer, der efter vedtægterne var på valg, blev genvalgt. Forsamlingen valgte Jørgen Nissen som formand, da Peter Jessen ikke ønskede at genopstille. Peter Jessen modtog dog efterfølgende valg som menigt bestyrelsesmedlem. Der blev under generalforsamlingen fremlagt forslag til forskellige aktiviteter, lokalhistorisk forening kunne igangsætte. Bestyrelsen drøfter disse forslag på sit næste møde.
Efter generalforsamlingen var der mulighed for at få en kop kaffe og for at se det nye arkivlokale og spørge til arkivets samling inden mødet sluttede.Vilstrup Sogns Lokalhistoriske Forening har nu fået et meget fint lokale til arkiv i Forsamlingshuset.

De ting, der er på arkivet, er nu rigtig kommet til syne.

 Kom når der første gang åbnes for besøgende i det nye lokale

torsdag den 16. oktober fra kl 14.00 til kl. 16.00.

Alle er meget velkommen!

Bestyrelsen

På billedet ses indgangen til arkivet.

Foreningens arkivalier og arkivets møbler er i løbet af sommeren blevet “pakket ud” og det nye lokale er blevet indrettet.
Bestyrelsen har besluttet at få oprettet en Internetforbindelse til arkivet og at spørge Haderslev Kommune om at få udskiftet foreningens to gamle computere.

De bruges først og fremmest til at registrere ting, som foreningen modtager til arkivet i “Arkibas”, som er en internetbaseret fælles database for lokalhistoriske arkiver.
For at foreningen kunne få lov til at benytte databasen, har flere af bestyrelsesmedlemmerne været på kursus i at bruge Arkibas på den korrekte måde.

Foreningens Arkiv er i juli 2014 flyttet til Forsamlingshuset

I juni måned 2014 flyttes åbningsdagen p.gr. a. Grundlovsdag til torsdag den 19. juni fra kl. 14 -16.
Der vil denne dag være en udstilling:

 

Billeder af nuværende gårde og dem der var aktive engang .

                                Gården Byg

Gården lå på vejen til Hovst, inden ”Bondehuset”

Har været borte i mange år.

 

Ravnsborgvej 30

Ravnsborgvej 30

Her boede Thorvald L. Hansen

 

På bestyrelsens vegne

Jørgen Nissen

 

 

Siden 1. maj har Lokalhistorisk Forening fået tilsagn fra Christian Christiansen om at kunne flytte arkivet til Forsamlingshuset omkring 1. juli. Bestyrelsen er meget glad for dette tilsagn – dermed er arkivets og foreningens fremtid sikret indtil videre.

 

 

 

Den 1. maj 2014 fra 14.00-16.00 er var der udstilling på arkivet af billeder fra
æ kleinbahn”.
Bl. a. billeder af gamle stationsbygninger m.v.

Foreningen havde besøg af hele seks gæster den dag, der ville se og høre om den nedlagte jernbanes drift. Det var tæt på, at lokalerne ikke kunne rumme de fremmødte. Der blev drukket kaffe, spist småkager, kigget billeder og især snakket – ikke kun om “æ kleinbahn”, men også om fiskeriet i Kelstrup, Viktoriabad og dets have ud til stejlkysten, den nedrevne banegård på Jomfrustien i Haderslev og en del andet, mest om gamle dage.

365_6508a

Besøgende 1. maj 2014

 

365_6510a

Besøgende 1. maj 2014