Sognekalenderen er en aktivitetskalender for sognets foreninger og institutioner. Et klik på den lille trekant i kalenderens øverste hjørne i højre side frembringer en boks med en liste over de foreninger/institutioner, der bidrager med deres aktiviteter til kalenderen. Man kan fjerne bidragene fra bestemte foreninger/institutioner i kalenderen (eller Helligdage og ugenumre) ved at fjerne fluebenet foran deres navn i listen, hvis man eksempelvis kun er interesseret i bestemte aktiviteter eller foreninger/institutioner.
Kalenderen er p.t. (medio september 2021) under opdatering. Sognerådet arbejder på at få alle med, så vi opfordrer foreningerne til at anvende de Google-kalendere, Lokalrådet har indrettet til formålet, og hvorfra kalenderposter spejles ind på den fælleskalenderen under denne tekst. Hvis login-oplysningerne til en forenings kalender skulle være gået tabt, kan de fås ved henvendelse til Jørgen Nissen fra Lokalrådet.