Vilstrup Sogns Lokalhistoriske Forening

Vilstrup Sogns Lokalhistoriske Forening er stiftet i april 1986 og driver et lokalhistorisk arkiv for Vilstrup Sogn d.v.s. Kelstrup, Nr. Vilstrup, Grødebøl, Kestrup og Sdr. Vilstrup.
Lokalhistorie er interessant, idet man herigennem kan følge den udvikling der er sket i sognet i tidligere tider og op til vor tid. Vi skal begynde med, hvad der er efterladt og hvad der ligger i vore gemmer fra vore forfædre og -mødre, men også tage med, hvad vi selv foretager os. For om nogle år er vores hverdag også fortid. Så aflever relevante ting som papirer og billeder til arkivet, så opbevarer og registrerer vi det til dem, der er interesseret i historie(r) fra sognet og til vore efterkommere. Hvis I rydder op efter dødsfald i familien, eller I bygger om, så sorter lige, inden der bliver smidt noget ud, og aflever det, der kunne være relevant at bevare for eftertiden, hos os. Arkivet samler alt hvad, der findes af skriftlige kilder og billeder af personer. Det er ret vigtigt, at vi får personernes navne med, hvis I ved dem. Vi vil gerne kopiere billeder og lign., så I kan beholde originalen. 
Aflever også gerne materiale om begivenheder i sognet såsom sportsarrangementer og andre festligheder, meget gerne med angivelse af tid, sted og personernes navne, om landskaber og ejendomme, tegninger, gamle kort, ejendomspapirer, dagbøger, levnedsbeskrivelser, beretninger om personer, historier om sognet, foreningsarkiver, protokoller fra foreninger, virksomheder og andre emner (men ikke for store ting, dem kan vi eventuelt fotografere, så de kan bevares på den måde) - alt dette tager arkivet eller foreningens kontaktpersoner imod. Både slægtsforskere og historikere kan bruge alt, hvad vi samler sammen. Det er ikke til at sige, hvad der er interessant om halvtreds eller hundrede år.
Foreningen mangler medlemmer og frivillige til arbejdet. Vil du være medlem eller hjælper, så kontakt et af bestyrelsens medlemmer. Medlemskontingentet er 150,00 kr. pr. husstand for et år. Bliv medlem og støt foreningens arbejde.
Åbningstider og praktisk info
Arkivet er åbent hver torsdag fra kl. 14.00 til kl. 16.30. 
Der er lukket hele juli måned og mellem jul og nytår.
Arkivets folkeregisteradresse er Vilstrup Bysving 22, 6100 Haderslev. Arkivet har ingen postadresse eller postkasse.
Lokalhistorisk Forening, der driver arkivet, kan kontaktes på email: vilstruplokalhistoriske@gmail.com eller ved henvendelse til bestyrelsen, se herunder.

Bestyrelse / kontaktpersoner:

Jørgen Nissen, formand og arkivleder, Vilstrup Vestermark 15A – 51940951
Jytte Rasmussen – Vilstrup Bysving 37 – 74582605
Jørgen P. Sørensen – Godthåbsvej 19 – 74520797
Karin Sandholdt – Løkkeled 4
Christian Scherrebeck – Havvejen 84C – 74582584
suppleant til bestyrelsen: Geert Olesen – Kelstrupvej 31 – 74583006

Medlemskab af foreningen 2024
Kære beboere i Vilstrup Sogn! Vi begynder på et nyt år, og vi vil gerne bede alle vore medlemmer og alle, der ønsker at være medlem og støtte foreningen, om at betale medlemsbidrag. For et par år siden fik vi etableret en MobilePay betalingsmulighed, da det gamle system med indbetalingskort ikke længere var økonomisk forsvarligt.
Et års medlemskab koster 150 kr. pr. husstand, som kan indbetales på MobilePay til BOX30494 Skriv venligst navn i kommentarfeltet. 
Der kan også indbetales på vores bankkonto i Arbejdernes Landsbank, reg.nr. 5386, konto 0376237
Og til sidst: der kan også betales kontant i arkivets åbningstider om torsdagen fra kl. 14-16.30. 
Vi glæder os til at modtage jeres indbetaling. 

Venlig hilsen
bestyrelsen

Indgang til arkivet


Vilstrup Sogns Lokalhistoriske Forening
har i dag
et meget fint lokale i Forsamlingshuset til sit arkiv.
De ting, der er på arkivet, er nu rigtig kommet til syne.

Kom gerne og besøg os!
Der er åbent alle torsdage fra kl. 14 -16.30.
Lukket hele juli måned og mellem jul og nytår.

Bestyrelsen