Sognekalender

Sognekalender

Kalendermøde
Lokalrådet holdt kalendermøde med foreningerne den 4. september 2014. Det var et godt møde, der har ført til en stor opdatering af Sognekalenderen. Kalenderen kan/vil i fremtiden i langt højere grad afspejle alle foreningers og institutioners planlagte aktiviteter. Det gennemføres ved, at Lokalrådet opretter Google-kalendere på Internettet, der linker til Sognekalenderen, som foreningerne kan oprette poster med deres planlagte aktiviteter i; de vil derefter automatisk dukke op i Sognekalenderen. Menighedsrådet og Den Nye Friskole tilsluttede sig denne fremgangsmåde på mødet, og Lokalrådet har derefter oprettet de respektive kalendere og udleveret de tilhørende login-data.
Lokalrådet vil dog også afholde kalendermøder med foreningerne i fremtiden for at give alle mulighed for at koordinere aktiviteterne (og bagefter få lagt dem i Sognekalenderen).
Hvis man som forening/institution i Vilstrup Sogn endnu ikke har en Google-kalender, hvis kalenderposter bliver spejlet ind i Sognekalenderen, kan man henvende sig til Jørgen på mailadressen:  jbnissen[@]bbsyd.dk – (husk at undlade parenteserne i mailadressen, de skal blot forhindre at den bliver “høstet” af spam-robotter).

For lokalrådet

Jørgen Nissen

Jørgen Nissen