Over Kestrup

Over Kestrup er den mindste landsby af de 4 i sognet. Den afgrænser sognet mod vest og grænser ud mod den nord-syd gående landevej mellem Haderslev og Åbenrå.

Landsbyen består af spredt bebyggelse i form af mindre huse, et større landbrug, et par mindre landbrug og et smedeværksted.

Umiddelbart er der ikke nogen offentlig transport igennem landsbyen, men via landevejen mellem Haderslev og Åbenrå er der mulighed for med bus at komme både til Hoptrup, Haderslev og Åbenrå. Langs landevejen går der ligeledes cykelsti til Haderslev.