Nr. Vilstrup

Nr. Vilstrup afgrænser sognet mod nord. Det er en landsby, hvor gårdene stadig ligger langs hovedgaden – et træk fra meget gamle dage – og en del af gårdene har stadig dyrehold. Men landsbyen består også af mindre huse og nogle nye parcelhuse. Der er p.t. en byggegrund i landsbyen.  

Midt mellem Nr. Vilstrup og Sdr. Vilstrup midt på kirkestien ligger Vilstrup Kirke. Sagnet siger, at man ikke kunne blive enige om i hvilken landsby kirken skulle ligge og derfor kom den til at ligge midt i det hele omgivet af marker.

Fra Nr. Vilstrup kan man via cykelsti komme til Haderslev, Kelstrup/Kelstrup og til Sdr. Vilstrup. Der er ligeledes gode busforbindelser til Haderslev, Sdr. Vilstrup, Kelstrup og Kelstrup Strand.