På denne side findes digitale udgaver af Sognenyt. Bladet udgives og redigeres af Lokalrådet og omdeles i papirform til alle husstande – for tiden seks gange om året.

Nr. 5 årg. 26   Juni 2022 Nr. 6 årg. 26  August 2022 Nr. 1 årg. 27 Oktober 2022Nr. 2 årg. 27 Dec 2022Nr. 3 årg. 27 Februar 2023 Nr. 4 årg. 27 April 2023
Nr. 3 årg. 25   Juni 2021 Nr. 4 årg. 25  August 2021

Nr. 1 årg. 26 Oktober 2021

Nr. 2 årg. 26 Dec 2021 Nr. 3 årg. 26 Februar 2022

Nr. 4 årg. 26 April 2022

Nr. 4 årg. 24   April 2020

Nr. 5 årg. 24  Juni 2020

Nr. 6 årg. 24  August 2020

Nr. 7 årg. 24   Oktober 2020

Nr. 8 årg. 24  Dec 2020

Nr. 3 årg. 25 Januar 2021

Nr. 3 årgang 23 – Februar 2019

Nr. 4 årgang 23 – April 2019

Nr. 5 årgang 23 – Juni 2019

Nr. 6 årgang 23 – August 2019

Nr. 7 årgang 23 – Oktober 2019

December 2019

      

Nr. 5 årgang 22 – Juni 2018

Nr. 6 årgang 22 – August 2018

Nr. 1 årgang 23 – Oktober 2018

Nr. 2 årgang 23 – December 2018