VELKOMMEN TIL VILSTRUP SOGN

stedet tæt på byen og alligevel på landet….

*  *  *  *  *

Vilstrup Sogn ligger i det østlige Sønderjylland. Omgivet af skov, marker og strand med sydvendte kyster ud til Østersøen. Sognet består af hovedlandsbyen Sdr. Vilstrup med de tre nabolandsbyer, Nr. Vilstrup, Over Kestrup og Kelstrup, en del bebyggelse i det åbne land og et stort attraktivt sommerhusområde med en del helårsbeboelse.

Fra Sognet er der ca. 7 km til Haderslev (21.200 indbyggere), 10 minutters kørsel til den nord-sydgående motorvej, 30 minutters kørsel til den dansk/tyske grænse og 30 minutters kørsel til Trekantsområdet.

I sognet bor der ca. 1.300 indbyggere, heraf er mange unge familier med mindre børn. Nogle er ”gamle” sognebørn, som gerne vil give deres børn de samme trygge rammer med natur og masser af aktiviteter at vokse op i, som de selv har oplevet. Andre har fundet ud af, hvilken logistisk perle stedet udgør. Muligheden for at kombinere frisk luft, masser af plads og gode indkøbsmuligheder med job, korte afstande og et hav af fritidsaktiviteter, som er selv en storby værdig, har trukket både unge og ældre til.

Vore børn bliver passet i det lokale område enten hos dagplejemødrene eller i sognets Musik og Naturbørnehave. Når de først går i den lokale skole, er der mulighed for SFO.

Det kan dog være et spørgsmål, om vore børn har tid til at blive passet, for der er mange aktiviteter til dem. VUIF, NIF og NØS byder på sport i alle retninger for både børn og voksne.

FDF og Ungdomsklubben holder fast i de unge, selv om hormonerne er begyndt at summe nok så kraftigt. Når butikkerne eller cafeerne trækker, hopper de bare på den lokale bus ind til Haderslev.

I løbet af året hygger voksne og børn sig sammen til en masse fællesaktiviteter. Der er f.eks. fællesspisning, sommerfest, julemandsvækning med æbleskiver og slikposer, koncert med det lokale bluesband og meget mere. Prøv bare at kigge på fanebladet Sognekalender.

De ældre voksne, især pensionisterne i Sognet, har så travlt. De mødes til spil, filmaftener, petanque, gymnastik og meget mere. Og så er mange af dem fantastiske til at bage boller og kage til div. arrangementer.

Den lokale Jagtforening søger for at holde vildtbestanden sund og rask samtidig med et humant jagttryk.  Man har endog mulighed for at deltage i enkelte jagter, selv om man ikke er medlem eller ejer jord, blot man har jagttegn.

Festerne i sognet afholdes ofte i det lokale Forsamlingshus. Et sted som kan lejes til forskellige arrangementer, lige fra barnedåben til loppemarked. Fanebladet viser videre til en hjemmeside  med en bookingsoversigt for Forsamlingshuset og mulighed for at finde hjælpere til køkkenet, servering mm.

Den lokale kirke, Vilstrup Kirke, hvorfra der er en asfalteret gangsti til både Nr. og Sdr. Vilstrup, danner ofte rammen om de klassiske kirkelige handlinger og mange andre aktiviteter. Det lokale kor øver her f.eks. hver torsdag. Den Tyske Menighed i sognet bruger også kirken til deres gudstjenester, som foregår på tysk.

Skulle man nu ikke allerede bo i sognet, er der mulighed for selv at bygge. Der er i flere af landsbyerne byggegrunde til salg og der arbejdes på at få flere. Søges der en bolig eller har man andet, der ønskes, sælges eller byttes, er det en god ide at kigge under rubrikken ”Køb, salg, bytte, leje”. Vi har ikke meget til leje eller til salg, for vi bor her gerne, men vi hjælper gerne med at finde plads til ”nye”.

I det hele taget er vi et sogn, hvor traditioner og udvikling går hånd i hånd. Mange frivillige er med til at drive hjulene i sognet, og det gøres ud fra et ønske om at bevare vort sogn som et attraktivt sted at bo for både unge og gamle også ud i fremtiden.

 

Lokalrådet, september 2021