Sdr. Vilstrup

Sdr. Vilstrup er hovedlandsbyen i sognet. Det er også her et flertal af sognets indbyggere bor.

Byen består af den gamle bykerne med gårde og små stråtækkede huse, en del ældre huse fra 60’ og 70’erne samt af en del helt nye parcelhuse og flere byggegrunde. Der er kun en af gårdene inden for byzonen som stadig er traditionelt landbrug. På de nedlagte landbrug anvendes stuehusene til beboelse. Den lokale købmand, skolen, sfo’en, musik og naturbørnehaven, FDF-hytten og forsamlingshuset ligger i Sdr. Vilstrup. Rundt om landsbyen ligger der flere store gårde og nogle mindre husmandssteder med lidt dyrehold.   

Fra Sdr. Vilstrup er der busforbindelse til Nr. Vilstrup, Kelstrup og Kelstrup Strand samt Haderslev. Fra Sdr. Vilstrup kan man via Nr. Vilstrup komme ad cykelsti til både Haderslev og Kelstrup/Kelstrup Strand. Selvfølgelig kan der også køres ad landevejen, men cykelstien giver ekstra sikkerhed.

Fra landsbyen er der 4 km til stranden. Hele 2 strande kan der vælges imellem. Tomaj-strand er en stenet strand med en bøgeskovsbevokset skrænt, hvor kærlighedsstien, som den kaldes af nogle af de ældre, giver et smukt udsyn til forbisvømmende marsvin og øen Barsø og Als. Stedet er et yndet udflugtsmål for en gåtur og for kystfiskeri. Den anden strand ”Vilstrup Strand” er mere børnestranden med lavt og roligt vand. Den ligger i kanten af Djernæsbugten og afgrænser sognet mod sydvest.