Vilstrup Menighedsråd er en aktiv gruppe, der arbejder for, at kirken skal være synlig og meningsfyldt for alle befolkningsgrupper i sognet.

Menighedsrådet sikrer, at vi har en smuk og vedligeholdt kirke og kirkegård, at der er plads og lejlighed til, at menigheden kan samles – og at der er forskellige former for gudstjenester og arrangementer, der henvender sig både familier med småbørn, skolebørn, unge, voksne og ældre. Vi arbejder for, at der både er sociale arrangementer, hvor vi i kan samles til glæde og oplysning – og tilbud til det menneske, der har brug for at tænke og lære i forhold til livets mange dimensioner.

Dette betyder, at der i løbet af året både er filmaftner, foredrag, salmemaraton, udflugter, kirkekaffe, kirkefrokoster, børne-og-familiegudstjenester, korarrangementer, særlige gudstjenester i forbindelse med kyndelmisse, høst og Lucia, koncerter – og de helt almindelige højmesser, hvor der er mulighed for fordybelse og omtanke.

Rådet drøfter og planlægger disse aktiviteter i løbet af året – meget ofte i et tæt samarbejde med andre foreninger i sognet – f.eks. FDF og Sognerådet.

Menighedsrådet er valgt for en 4-årig periode. Rådet består af 6 valgte repræsentanter for sognet, en medarbejderrepræsentant, præsten og regnskabsføreren. Valg til menighedsråd foregår samtidig i hele Danmark. I rådet er en formand, næstformand, kontaktperson, kirkeværge og kasserer – og alle yder en aktiv indsats.

Menighedsrådet mødes ca. 1 gang månedligt.

Menighedsrådet er arbejdsgiver for medarbejderne i kirken (graver, gravermedhjælper, organist og kirkesanger). Menighedsrådet ansætter præsten – men det er biskoppen, der er præstens øverste leder.

Vilstrup Sogn er en del af det store Haderslev Stift – og i stiftet tilhører vi Haderslev Provsti. Økonomien til driften tildeles af Provstiet i forhold til, hvor mange mennesker, der tilhører sognet. I 2011 var vi 1230 medlemmer af folkekirken i Vilstrup Sogn. Menighedsrådet er ansvarlig for at udarbejde et konkret årsbudget for sognet – og efterfølgende føre regnskab for anvendelsen af ressourcerne.

 

Hjemmeside

http://www.vilstrupkirke.dk/

Formand

Hanne Lene Haugaard
Vilstrup Toftegyde 2
6100 Haderslev

Email: hlh1@bbsyd.dk
Telefon: 28306398