Vilstrup Sogns Jagtforening har det hovedformål at værne om vildtbestanden i de skove, som er tilknyttet foreningen, hvilket i store træk vil sige skovparcellerne fra området ved Slivsøen i vest til Hejsager skov i øst.

Vi værner om vildtet ved at søge at holde arealerne samlet inden for foreningen. Herved har vi mulighed for at begrænse afskydningen. Ved pyrschjagten i foråret tillader vi kun afskydning af 8 bukke, ligesom der kun afholdes 2 fællesjagter i efteråret. En i den østlige del af skoven og en i den vestlige del. Derudover afholdes 2 rævejagter.

Foreningen har p.t. ca. 50 medlemmer, og alle medlemmerne har rådighed over et jagtareal som de medbringer i foreningen, enten som ejer eller som lejer.

De årlige rævejagter er åbne jagter, hvor også ikke-medlemmer er velkommen til at deltage.

For at vedligeholde jægernes skydefærdigheder, arrangerer foreningen også flugtskydning på egne baner med egne instruktører og skydevogne. I sommerhalvåret skydes ugentligt, og her er alle, der er interesseret i at skyde og som er i besiddelse af gyldigt jagttegn, velkommen til at deltage.

Om jagter, flugtskydning og øvrige aktiviteter kan læses på foreningens hjemmeside www.vilstrupsognsjagtforening.dk

 

Kontaktperson:

Formand / Rasmus Kongsted Haugaard

Nr. Vilstrup Bygade 37

6100 Haderslev

 

Mob. 24412641

rkh357@gmail.com