Kelstrup

Kelstrup afgrænser sognet mod øst ud på Næsset. Kelstrup er både en landsby og et strandområde med sommerhuse, hvoraf mange er helårsbeboet. Ved Kelstrup Strand, som ligger 2 km fra landsbyen, finder man noget at den bedste badestrand på Jyllands østkyst – sandstrand, sandbund og god vanddybde.

I landsbyen ligger sognets store idrætshal. Her holdes især sognets håndbold- og gymnastiktradition i hævd. Men hallen bruges også til andre aktiviteter, f.eks. årets julefrokost og større musikarrangementer.

Rundt om landsbyen, som består af nyere og ældre parcelhuse, ligger nogle af sognets større og mindre gårde. Fra såvel landsbyen som fra stranden er der busforbindelse via Nr. og Sdr. Vilstrup til Haderslev. Fra stranden via landsbyen, er der cykelsti til Nr. Vilstrup og Haderslev. Fra Nr. Vilstrup er der cykelsti via kirkestien til Sdr. Vilstrup.