Sognekalender

 

Sognekalenderen er en aktivitetskalender for sognets foreninger og institutioner. Et klik på den lille trekant i kalenderens øverste hjørne i højre side frembringer en boks med en liste over de foreninger/institutioner, der bidrager med deres aktiviteter til kalenderen. Man kan fjerne bidragene fra bestemte foreninger/institutioner i kalenderen (eller Helligdage og ugenumre) ved at fjerne fluebenet foran deres navn i listen, hvis man eksempelvis kun er interesseret i bestemte aktiviteter eller foreninger/institutioner.
Kalenderen indeholder p.t. (medio september 2014) ikke alle foreningers aktiviteter, men Sognerådet arbejder på at få flere med, se notitsen om kalendermødet i Nye indlæg i højre spalte.